Vervoer

In Denemarken wordt aan de rechterkant van de weg gereden. Verkeersborden en –tekens volgen de internationale regels, maar er zijn een paar extra punten om mee rekening te houden als je in Denemarken de weg op gaat:

Fietsers

In Denemarken zijn veel fietsers, let daarom goed op als je rechts afslaat. Geef voorrang aan fietsers en brommers die rechtdoor gaan als jij rechts af wilt slaan. 

Snelweg

Je bent verplicht om richting aan te geven  als je van rijbaan verandert. Gebruik je alarmlicht om andere weggebruikers te waarschuwen voor onverwachte files of plotselinge snelheidsverandering. 

Maximum snelheid

In Denemarken geldt de maximum snelheid van 50 km/u in de bebouwde kom, 80 km/u buiten de bebouwde kom en op tweebaanswegen, 130 km/u op de meeste snelwegen en 110 km/u op autowegen. 

Voor auto’s en motors met aanhanger geldt de maximumsnelheid op de snelweg 80 km/u en op autowegen 70 km/u.

Parkeren

Parkeren en kort wachten in de auto is over het algemeen toegestaan aan de rechterkant van de weg, maar verboden op hoofdwegen en snelwegen. Je mag niet parkeren op wegen met een ononderbroken witte streep, binnen 5 meter van een voetgangers- en/of fietsenoversteekplaats en 10 meter van een kruispunt. Het is ook niet toegestaan om te parkeren binnen 12 meter van een bushalte, waar de stoep geel is. 

Ook vind je langs de weg borden waar je alleen tussen een bepaalde tijd mag parkeren. In Denemarken wordt ook gewerkt met parkeerschijven. 

Alcoholpromillage

In Denemarken mag je maximaal 2 eenheden alcohol in je bloed hebben als je de weg op wilt gaan.

Kijk voor meer informatie over verkeersregels onder het kopje Met de auto naar Denemarken.