©  Foto:

Løkken Idrætscenter/Summer program

Løkken Idrætscenters summer program 2024

FRA UGE 22 TIL UGE 31

Mondays      kl. 16.00: Pilates i det fri v/Majbrit

Tuesdays      kl. 09.00 og kl. 16.30: HIIT træning  v/Henrik eller Maja

Wednesdays kl. 08.00: SUP Yoga v/Majbrit

Wednesdays kl. 09.00: AquaFitness v/Majbrit

Thursdays   kl. 17.00: Bike på terrassen v/Majbrit

Fridays       kl. 09.00: Træning i naturen v/Henrik