©  Foto:

Podcast: Lyden af skibsvrag

I 1600-tallet blomstrede Fyn og Langelands produktion af tegl og mursten, da øerne var rige på ler og skov. Datidens kæmpelastbiler var fragtskibe, som tungt lastet lagde ud fra kysten. Kombinationen af lavt vand og kraftigt uvejr kunne være skæbnesvanger.

Fortidsminder under havets overflade 

Havbunden mellem Hou på Langelands nordvendte spids og Lundeborg på Fyns kyst gemmer på mange historier om både skibsvrag og stenalderbopladser. Det unikke er, at under vand bevarer alt organisk materiale, om det er sten, træ, ben, knogler eller efterladenskaber, sig ofte godt og længe. 

Fragt over havet 

Marinearkæolog Sigurd Bohr fra Langelands Museum fortæller om dengang i 1600-tallet, efter reformationen, hvor produktionen af tegl og mursten blomstrede på Fyn og Langeland og fragten foregik på pramme og fragtskibe. Og hvor det nogle gange gik galt. Som ved Lundeborg midt i 1600-tallet. Skibet var lastet med 12.000 teglsten, da det gik ned i hårdt vejr. Kun 300 meter fra kysten, på 3 meter vand.  

Vraget syd fra Spodsbjerg 

Den nationale produktion af teglproduktion dalede hen mod 1700-tallet, da Lübeck og Schleswig havde adgang til billigere råressourcer. Den udvikling ses på et tegllastet vrag, der ligger ud for Spodsbjerg. Skibet sank i slutningen af 1700-tallet – altså cirka 150 år efter forliset ved Lundeborg - og var lastet med bl.a. de importerede gule Flensborgsten. 

Mini-søfartsmuseum 

På Lohals Havn kan du besøge et mini-søfartsmuseum under åben Himmel. Her finder du flere gode historier om lokal søfart og fiskeri.