Bewegwijzering van de Panoramaroutes

Bewegwijzering van de Panoramaroutes

Het is simpel om een Panoramaroute te fietsen, want de routes zijn met borden duidelijk aangegeven. En bij de startplaatsen langs de routes is een overzichtskaart aanwezig.

Borden
De richtingsborden van de Panoramaroutes zijn opgesteld volgens het Deense wegenreglement. Er zijn drie categorieën: nationale routes, regionale routes en lokale routes. De Panoramaroutes vallen onder de lokale routes en krijgen derhalve een driecijferig nummer. Het begint met route 401 in zuidwest Jutland en telt verder naar boven langs de westkust van Jutland richting noorden. Daarna tellen de nummers verder richting Kopenhagen. Op alle borden staat behalve een nummer dat bestaat uit drie cijfers tevens ”Panoramaroute”.

Per 1 mei 2014 zijn alle Panorama fietsroutes van borden voorzien.

Overzichtskaart
Iedere Panoramaroute heeft bovendien een overzichtskaart, waarop de route staat aangegeven. Deze kaarten staan bij een startplaats.

Share this page

Feiten

In totaal zijn er 26 bewegwijzerde Panorama fietsroutes in Denemarken. In Oost-Denemarken zijn er 10 en door West-Denemarken lopen 16 routes. De routes zijn stukken van de twee nationale fietsroutes langs de westkust van Jutland en het Deense deel van de Berlijn-Kopenhagen-route. De 26 Panoramaroutes variëren in lengte van 18 tot 50 km en zijn heel geschikt als dagtocht. De routes hebben een thema met de natuur en cultuurhistorische bezienswaardigheden als middelpunt. Het project wordt gesteund door het Europese fonds voor regionale ontwikkeling van de EU.