Tijdlijn van Denemarken

Lees hieronder de beknopte geschiedenis van Denemarken.

c. 12.500 BC - De eerste jagers bewonen het Deense land

3900 BC – De samenleving is gebaseerd op landbouw en veeteelt

Share this page